Повернуть колесо истории вспять

1
Повернуть колесо истории вспять [povernut` koleso istorii vspyat`] - Otočit kolo dějin

návrat do minulosti, zastavit přirozený průběh událostí.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci