Придерживать язычок

1
Придерживать язычок [priderzhivat` yazychok] - Zdržet svůl jazyk

nemluvit nesmysly, zdržet se hloupých prohlášení.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci