Раскидывать мозгами

1
Раскидывать мозгами [raskidyvat` mozgami] - Rozhazovat mozkem

myslet, promítat, přemítat, přemýšlet, rozhodovat

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci