You can change this website language: English


Стиснуть зубы

1
Стиснуть зубы [stisnut` zuby] - Zatnout zuby

trpělivě jít k dosažení cíle, snášet a pokračovat v činnosti, a to navzdory bolesti, strachu, utrpení a strádání.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci