Таскать каштаны из огня

1
Таскать каштаны из огня [taskat` kashtany iz ognya] - Tahat kaštany z ohně

vykonávat za někoho nebezpečnou nebo tvrdou práci, čímž sobě ohrožovat. Výraz má hanlivý smysl ve vztahu k tomu, kdo na sebe bere riziko a dělá nebezpečnou práci místo někoho jiného.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci