Тютелька в тютельку

1
Тютелька в тютельку [tyutel`ka v tyutel`ku] - Kapička na kapičku

velmi přesně, správně, ideálně. Říká se o opatřeních provedených velmi přesně a správně.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci