You can change this website language: English


Благодарить судьбу

1
Благодарить судьбу [blagodarit` sud`bu] - Děkovat osudu

vyjádřit vděčnost za něco, radovat se šťastné náhodě.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci