You can change this website language: English


Держать в ежовых рукавицах

1
Держать в ежовых рукавицах [derzhat` v ezhovykh rukavitsakh] - Držet v ježčích rukavicích

být striktní s někým, vzdělávat v závažnosti, nejít na ústupky, nebýt shovívavý.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci