You can change this website language: English


Держать в неведении

1
Держать в неведении [derzhat` v nevedenii] - Držet v nevědomosti

neřící o průběhu případu, záměrně nic neřící, skrývat některé důležité informace.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci