Держать порох сухим

1
Держать порох сухим [derzhat` porokh sukhim] - Držet prách suchým

být připraven k nebezpečné situaci, do riskantního podniku.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci