Держать язык за зубами

1
Держать язык за зубами [derzhat` yazyk za zubami] - Držet jazyk za zuby

mlčet, nemluvit příliš mnoho, držet tajemství.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci