You can change this website language: English


Идти напролом

1
Идти напролом [idti naprolom] - Jít přes překážky

horlivě překonávat překážky, rozhodně směřovat ke svému cíli, dosáhnout svého.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci