You can change this website language: English


без


Překlad: bez
Transliterace: [bez]

Část řeči: Предлог

Příklady použití

без десяти три [bes disitì tri] - Za deset tři
без пяти два [bes pyatì dva] - Bez pěti minut dvě
без пятнадцати четыре [bes pitnàtsati chit`yri] - tři čtvrti na čtyři
без пятнадцати шесть [bes pitnàtsati shest'] - Tři čtvrtě na šest
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Faktem je, že ona zachycuje Velké divadlo se slavným vozem Apollóna a Apollon se vychloubá zde bez fíkového listu, který kdysi přikrýval jeho nahotu.
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’] - teď je za dvacet sedm
У меня аллергия на орехи. Можно приготовить это блюдо без орехов [u menya allergiya na orekhi. mozhno prigotovit' ehto blyudo bez orekhov] - Jsem alergický na ořechy. Můžeme si připravit toto jídlo bez ořechů
Я безумно счастлив. [ya bizùmna sshàstlif] - Jsem velmi šťastný
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci