You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

Доброе утро!

Доброе утро!
Доброе утро! [dòbraje ùtra]

28.10.2016

Раннее морозное утро

Раннее морозное утро
Раннее морозное утро на подвесном мостике через туманную горную Катунь, Россия
[ran'ee maroznae utra na padv'esnom most'ik'e cher'es tumanuyu gornuyu katun', Ras'iya]
The early frosty morning and the swinging bridge over the misty mountain Katun, Russia
Ετικέτες: Φύση
28.10.2016

Olena Kuchaba

Olena Kuchaba
Поздравляем преподавателя Ruspeach.com с Днём Рождения!
Olena Kuchaba
http://www.ruspeach.com/schools_teachers/9891/

Skype: olena.kuchaba

Hello!
My name is Olena. I am a native speaker of Ukrainian and Russian languages. Graduated from Ternopil Pedagogical University.
Let me help you to explore beautiful Slavic languages!
Ετικέτες: Ruspeach's teachers
28.10.2016

Polina Gorbachyova

Polina Gorbachyova
Поздравляем преподавателя Ruspeach.com с Днём Рождения!
Polina Gorbachyova
http://www.ruspeach.com/schools_teachers/8251/

Skype: chupolinkin

Я люблю свою работу. Я терпелива, общительна и активна. Я с интересом подхожу к процессу обучения учащихся. Мне нравится искать индивидуальный подход к каждому человеку. Моя основная цель - понимание учащегося и его хорошие результаты в обучении.

Моя работа - это моё самое большое хобби )))
Ετικέτες: Ruspeach's teachers
28.10.2016

Зефир

Зефир
Зефир - это кондитерское изделие. Его готовят из фруктово-ягодного пюре с сахаром, яичным белком и желатиновой (мармеладной) массы. В качестве добавок при производстве зефира применяются пищевые кислоты, эссенции, красители. Поскольку основой в зефире является фруктовое пюре, эта сладость несомненно полезна.

Marshmallow is a confection. It is made of fruit and berry puree with sugar, egg white and gelatinous (marmalade) mass. As additives at zephyr preparation food acids, essences, dyes are applied. As a basis in a zephyr is fruit puree, this sweet is undoubtedly healthy.


ягодный [yàgadnyj]

сладкий [slàdkij]
Ετικέτες: Φαγητό
28.10.2016

Цитрусовый лимонад

Цитрусовый лимонад
Настал сезон цитрусов. Можно приготовить из них очень вкусный и полезный цитрусовый лимонад. Для его приготовления нарежьте апельсин, лимон, лайм, мандарин. Положите кусочки в большую банку, добавьте сахара по вкусу и воду. Перемешайте и дайте настояться. При желании можно добавить лед.

The season of citruses has come. It is possible to make from them very tasty and useful citrus lemonade. For its preparation cut an orange, a lemon, a lime, tangerine. Put pieces in a big jar, add sugar to taste and water. Mix and give to infuse. If you wish it is possible to add ice.


вкусный [fkùsnyj]


Ετικέτες: Φαγητό, Συνταγή
28.10.2016

Сегодня родился Виктюк Роман Григорьевич

Сегодня родился Виктюк Роман Григорьевич
28 октября 1936 года родился Виктюк Роман Григорьевич. Это советский, российский и украинский театральный режиссёр, актёр, сценарист, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. В 1956 году после окончания актёрского факультета ГИТИСа он работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. Начиная с середины 1970-х, режиссёр ставит спектакли в столичных театрах, среди которых «Царская охота», «Муж и жена снимут комнату», «Татуированная роза», «Утиная охота», «Уроки музыки» и другие.

On October 28, 1936 Viktyuk Roman Grigoryevich was born. This is a Soviet, Russian and Ukrainian theatrical director, an actor, a screenwriter, a artistic director of Roman Wiktuek Theatre. In 1956 after graduation from the actor's faculty of GITIS he worked in theaters of Lviv, Kiev, Kalinin and Vilnius. Since the middle of the 1970th, the director puts performances in capital theaters among which "There is an imperial hunting", "The husband and the wife will rent the room", "The tattooed rose", "Duck hunting", "Music lessons" and others.театр [t'iatr]
режиссёр [regissyòr]
Ετικέτες: Birthdays Today
28.10.2016

Сегодня родился Андроникашвили Борис Борисович

Сегодня родился Андроникашвили Борис Борисович
28 октября 1934 года родился Андроникашвили Борис Борисович. Это советский писатель, актёр и сценарист. Самые известные фильмы с участием Бориса Андроникашвили: "Житие Дон Кихота и Санчо", "Смерть Орфея", "Отарова вдова" и другие. Он также является сценаристом фильма "Капитаны" и автором многих рассказов, романов и стихов.

On October 28, 1934 Andronikashvili Boris Borisovich was born. This is a Soviet writer, an actor and a screenwriter. The most famous movies with Boris Andronikashvili's participation are: "Don Quixote and Sancho's life", "Orpheus's Death", "Otarova widow" and others. He is also a screenwriter of the movie "Captains" and an author of many stories, novels and verses.Борис [barìs]


Ετικέτες: Birthdays Today
27.10.2016

Осень у Байкала

Осень у Байкала
Осень у Байкала, Иркутская область, Россия.
Autumn near Lake Baikal, Irkutsk region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία