You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

А.С. Пушкин

А.С. Пушкин
Занимайся чтением. - Engage in reading.

Начинай с небольших текстов и постепенно увеличивай нагрузку.
Start with small texts and gradually increase the intensity.

*Социальная компания по продвижению чтения. На картинке: А.С. Пушкин
A social compain for promoting reading. In the picture: Alexander Pushkin

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρώσοι, Αθλητισμός, Χόμπι

22.10.2016

Гребля

Гребля
Гребля - спорт, который корнями уходит к временам Древнего Египта. Он основан на продвижении лодки на воде при помощи вёсел. Гребля - один из самых старых Олимпийских видов спорта. Он был в программе игр 1896 года. Гребля тренирует все главные группы мышц и улучшает сердечно-сосудистую систему, выносливость и мускульную силу.

Rowing is a sport with origins back to Ancient Egyptian times. It is based on propelling a boat on water using oars. Rowing is one of the oldest Olympic sports. It was in the list of games in 1896. Rowing exercises all the major muscle groups and improves cardiovascular system, stamina and muscular strength.


спортсмен [spartsmèhn]главный [glàvnyj]
Ετικέτες: Αθλητισμός, Χόμπι
15.10.2016

Хулиган

Хулиган
Для того, чтобы вырастить из хулигана хорошего и достойного человека, нужно направить его негативную и разрушительную энергию в правильное русло. Подберите подходящую спортивную секцию для вашего ребенка или пусть он займется другим любимым хобби (рисование, пение, танцы и другое). Вы быстро увидите положительные результаты. Хулиган перестанет быть хулиганом.

To grow up a good and worthy person from the hooligan you must direct his negative and destructive energy to the correct course. Choose suitable sports section for your child or let him be engaged in other favourite hobby (drawing, singing, dancing and another). You will quickly see positive results. The hooligan will stop to be hooligan.

человек [chilavèk]

быстро [b`ystra]

энергия [ehnergiya]
Ετικέτες: Χόμπι
27.08.2016

Владимир Морозов установил новый мировой рекорд

Владимир Морозов установил новый мировой рекорд
Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира во Франции. В финале Морозов проплыл дистанцию за 50,60 секунды, на 0,06 секунды побив предыдущее достижение, которое держалось с декабря 2014 года и принадлежало немцу Марку Дайблеру.

Russian Vladimir Morozov set a new world record on short water on a distance of 100 m complex swimming at the world Cup in France. n the final Morozov swam the distance in 50.60 seconds, 0.06 seconds beating the previous record, which was held in December 2014 and belonged to the German Mark Daybleru.
Ετικέτες: Αθλητισμός
16.08.2016

Алия Мустафина завоевала золото

Алия Мустафина завоевала золото
Алия Мустафина завоевала золото в упражнении на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Рио. Алия принесла России 28-ю медаль.

Aliya Mustafina won gold in uneven bars at the gymnastics competitions at the Olympics in Rio. Aliya brought 28th medal to Russia.
Ετικέτες: Αθλητισμός
16.08.2016

Роман Власов завоевал золото

Роман Власов завоевал золото
Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золото на Олимпийских Играх в Рио 2016. Поздравляем!

The Russian wrestler of the Greco-Roman style Roman Vlasov won gold at the Olympic Games in Rio 2016. Congratulations!
Ετικέτες: Αθλητισμός
14.08.2016

Российские рапиристы

Российские рапиристы
Российские рапиристы выиграли золото в Рио
[rasijskie rap'ir'isty vyigral'i zolota v rio]
Russian foil fencers won gold in Rio
Ετικέτες: Αθλητισμός
09.08.2016

Российские саблистки Яна Егорян и Софья Великая в финале

Российские саблистки Яна Егорян и Софья Великая в финале
Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на Олимпиаде в соревнованиях по фехтованию на саблях, победив в финале свою соотечественницу Софью Великую, которая получит серебряную медаль. Это было удивительное противостояние двух российских спортсменок в финале олимпийских игр!

Russian saber fencer Yana Egoryan won the gold medal at the Olympic Games in competitions in saber fencing, winning the final Russian Great Sophia, who will receive the silver medal. It was an amazing match with two Russian athletes in the finals of the Olympic Games!
Ετικέτες: Αθλητισμός
02.08.2016

Сборная России выиграла чемпионат мира

Сборная России выиграла чемпионат мира
Сборная России по гандболу стала победителем прошедшего в Словакии чемпионата мира среди девушек, в котором принимали участие спортсменки не старше 18 лет. В финале россиянки одержали победу над сборной Дании со счётом 30:22. Поздравляем спортсменок!

Russian national handball girls team became the winner of the world championship in Slovakia, which was attended by athletes under the age of 18 years. In the final the Russians defeated the team of Denmark with a score of 30:22. Congratulations athletes!
Ετικέτες: Αθλητισμός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία