You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

Украшения

Украшения
Первоначально модные украшения делались из недорогих, имитирующих драгоценные, камней, таких как стразы или органическое стекло. В современной бижутерии применяется широкий ряд материалов. Высококачественные кристаллы, фианиты имитируют бриллианты, некоторые полудрагоценные камни используются вместо драгоценных камней. С помощью позолоты, серебрения имитируются драгоценные металлы. Бижутерия может включать детали из пластика, керамики, металла, стекла, кожи или дерева. В изделии могут быть использованы различные бусины и бисер.

Originally fashionable jewelry were made from inexpensive, imitating precious, stones, such as pastes or organic glass. In modern costume jewelry a wide number of materials is applied. High-quality crystals, cubic zirconias imitate diamonds, some semiprecious stones are used instead of jewels. By means of gilding, silverings are imitated precious metals. The costume jewelry can include details from plastic, ceramics, metal, glass, leather or a tree. In a product various beads and beads can be used.


широкий [shirokij]

включать [fklyuchat`]


дерево [dèriva]

Ετικέτες: Εμφάνιση, Inventions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Εμφάνιση, Inventions

23.10.2016

Дезодоранты

Дезодоранты
Дезодоранты - это косметические изделия, предназначенные для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов. Наиболее часто дезодоранты применяются в зоне подмышек для устранения запаха, вызванного преимущественно продуктами бактериального разложения пота.

Deodorants are the cosmetic products intended for masking, easing or elimination of unpleasant smells. Most often deodorants are applied in a zone of armpits to eliminate smell caused mainly by products of bacterial decomposition of sweat.
Ετικέτες: Υγεία, Inventions
18.10.2016

УЗИ

УЗИ
УЗИ (Ультразвуковое исследование, сонография) - это неинвазивное исследование организма человека или животного при помощи ультразвуковых волн. Прародителем медицинского УЗИ была система RAdio Detection And Ranging (RADAR), изобретенная в 1935 году британским физиком Робертом Уотсон-Уотт.

Ultrasonography (sonography) is a noninvasive research of a human body or an animal by means of ultrasonic waves. The RAdio Detection And Ranging system (RADAR) invented in 1935 by the British physicist Robert Watson-Watt was a primogenitor of medical ultrasonography.

человек [chilavèk]физика [fìzika]Ετικέτες: Inventions
13.10.2016

Samsung вышлет обладателям Galaxy Note 7 специальный набор

Samsung вышлет обладателям Galaxy Note 7 специальный набор
Samsung вышлет обладателям Galaxy Note 7 специальный набор, в который входит огнеупорная коробка, перчатки и антистатический пакет. Набор необходим для оформления возврата устройства. Когда идёшь возвращать Samsung.

Samsung will send to owners of Galaxy Note 7 special set, which includes a fireproof box, gloves and antistatic bag. Set required to return the device. When you go to return the Samsung.
Ετικέτες: Inventions
08.10.2016

Россия приступает к работе по созданию арктического дока

Россия приступает к работе по созданию арктического дока
Россия приступает к работе по созданию арктического дока для первых в мире плавающих атомных электро станций собственного производства. По словам производителя, новая АЭС может вырабатывать до 75 МВт. Одна станция способна генерировать достаточно электроэнергии для питания города в 200 000 человек. Россия также планирует отдавать плавучие АЭС в аренду в другие страны, где они будут использоваться для производства электроэнергии и опреснения воды, так как станция может быть преобразована в завод по опреснению воды с производственной мощностью 240 000 кубических метров пресной воды в сутки.

https://www.youtube.com/watch?v=ra1fsOIJkIA

Russia starts work on Arctic dock for 1st-ever floating nuclear power plant. According to the manufacturer, the new NPP has electric power capacity of 75 MW. One unit is able to provide enough electricity to power a city of 200,000 people. Russia also plans to lease the plants to other countries, where they will be used for electricity production and water desalination, as the facility could be converted into a desalination plant with production capacity of some 240,000 cubic meters of fresh water per day.

https://www.youtube.com/watch?v=ra1fsOIJkIA
Ετικέτες: Inventions
08.10.2016

Стрижка

Стрижка
А вы бы хотели такую стрижку?
[a vy by khat'el'i takuyu str'izhku]
Would you like that haircut?
Ετικέτες: Εμφάνιση
07.10.2016

Заплела косы

Заплела косы
Заплела косы [zaplila kosy] - she braided braids
Ожидание [azhidan'ie] - expectation
Реальность [r'eal'nast'] - reality
Ετικέτες: Εμφάνιση
06.10.2016

Отбеливание зубов

Отбеливание зубов
Банановая кожура может прекрасно отбеливать зубы благодаря наличию лимонной и салициловой кислот. Если после чистки зубов, потереть зубы банановой кожурой, то они станут не только более белыми, но и более крепкими. В банановой кожуре есть не только кислоты, но и полезные витамины и микроэлементы.

The banana peel can perfectly polish teeth thanks to presence of lemon and salicylic acids. If after toothbrushing you rub teeth with a banana peel, then they will become not only whiter, but also stronger. There are not only acids, but also healthy vitamins and minerals in a banana peel.

кожура [kazhurà]

после [pòsli]


Ετικέτες: Εμφάνιση, Υγεία
25.09.2016

Функции iPhone7

Функции iPhone7
Этот неловкий момент, когда у банкомата больше функций, чем у iPhone7
[ehtat n'elofkij mam'ent, kagda u bankamata bol'she funktsij, chem u iPhone7]
That awkward moment when the ATM has more features than iPhone7
Ετικέτες: Inventions
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία