Собака на сене

1
Собака на сене [sobaka na sene] - 金の持ち腐り

欲張り

翻訳
翻訳 (ru-ja)
ログ―インされた者だけがこのフイチャーを使用できます