Вставать на колени

1
Вставать на колени [vstavat` na koleni] - ひざまづく

服従する

翻訳
翻訳 (ru-ja)
ログ―インされた者だけがこのフイチャーを使用できます