Давать на лапу

1
Давать на лапу [davat` na lapu] - 鳥獣の足を与える

贈賄する

翻訳
翻訳 (ru-ja)
ログ―インされた者だけがこのフイチャーを使用できます