Не мытьем, так катаньем

1
Не мытьем, так катаньем [ne myt`em, tak katan`em] - 鼻を曲げても息を吐

どんな方法でも

翻訳
翻訳 (ru-ja)
ログ―インされた者だけがこのフイチャーを使用できます