Попасть не в бровь, а в глаз

1
Попасть не в бровь, а в глаз [popast` ne v brov`, a v glaz] - Kaşa değil, göze vurmak

Anlam: çok net, isabetli, kesin.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.