Продрогнуть до костей

1
Продрогнуть до костей [prodrognut` do kostej] - Kemiklere kadar üşümek

Anlam: üşümek, donmak, çok üşümek.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.