Была не была

1
Была не была [byla ne byla] - Olmuş olmamış

Anlam: ne olursa olsun. Riskli bir işe girişmeden önce kullanılan bir deyim.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.