Во плоти

1
Во плоти [vo ploti] - Beden içinde

Anlam: gerçekte, kişileştirilmiş, gerçekten varolan.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.