Выбивать из колеи

1
Выбивать из колеи [vybivat` iz kolei] - Tekerlek izinden çekmek

Anlam: birinin dengesini bozmak, tedirgin etmek, düzenini bozmak.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.