До мозга костей

1
До мозга костей [do mozga kostej] - Kemiklerin beynine kadar

Anlam: büyük ölçüde, tamamen, bütünüyle, iyice.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.