Замолвить словечко

1
Замолвить словечко [zamolvit` slovechko] - Bir kelime koymak

Anlam: birinin önünde biri için şefaatte bulınmak, yardım etmek, bir başkası için rica etmek.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.