Идти напролом

1
Идти напролом [idti naprolom] - Küstahça ileriye gitmek

Anlam: istekli bir şekilde engelleri aşmak, kararlı bir şekilde hedefe doğru ilerlemek, istediğine ulaşmak.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.