Оборотная сторона медали

1
Оборотная сторона медали [oborotnaya storona medali] - Madalyanın arka tarafı

Anlam: bir eylemin veya olayın hoş olmayan tarafı (genellikle gizlenmiş olan).

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.