без


Tercüme: -sız
Transliterasyon: [bez]

Söz bölüğü: Предлог

Kullanım örnekleri

без десяти три [bes disitì tri] - saat üçe on var
без пяти два [bes pyatì dva] - saat ikiye beş var
без пятнадцати четыре [bes pitnàtsati chit`yri] - saat dörde on beş var
без пятнадцати шесть [bes pitnàtsati shest'] - saat altıya çeyrek var
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Mesele şu ki onda Büyük Tiyatro Apollon'un ünlü cenk arabasıyla gösterilip Apollon, bir zamanlar çıplaklığını kapatan incir yaprağı şimdi bulmayarak güzelliğiyle dikkatleri çeker.
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’] - Saat yediye yirmi var.
У меня аллергия на орехи. Можно приготовить это блюдо без орехов [u menya allergiya na orekhi. mozhno prigotovit' ehto blyudo bez orekhov] - Benim fındığa alerjim var. Bu yemek fındıksız pışirilebilir mi?
Я безумно счастлив. [ya bizùmna sshàstlif] - Ben son derece mutluyum.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.