Платить той же монетой

1
Платить той же монетой [platit` toj zhe monetoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này