Подрезать крылья

1
Подрезать крылья [podrezat` kryl`ya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này