You can change this website language: English


Положить на обе лопатки

1
Положить на обе лопатки [polozhit` na obe lopatki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này