Принимать близко к сердцу

1
Принимать близко к сердцу [prinimat` blizko k serdtsu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này