Принимать за чистую монету

1
Принимать за чистую монету [prinimat` za chistuyu monetu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này