Прятать голову под крыло

1
Прятать голову под крыло [pryatat` golovu pod krylo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này