С точностью часового механизма

1
С точностью часового механизма [s tochnost`yu chasovogo mekhanizma]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này