С тяжелым сердцем

1
С тяжелым сердцем [s tyazhelym serdtsem]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này