Сводить в могилу

1
Сводить в могилу [svodit` v mogilu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này