Сердце кровью обливается

1
Сердце кровью обливается [serdtse krov`yu oblivaetsya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này