Смотреть сквозь пальцы

1
Смотреть сквозь пальцы [smotret` skvoz` pal`tsy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này