Собраться с духом

1
Собраться с духом [sobrat`sya s dukhom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này