Средь бела дня

1
Средь бела дня [sred` bela dnya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này