Ставить все на одну карту

1
Ставить все на одну карту [stavit` vse na odnu kartu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này