Становиться поперек горла

1
Становиться поперек горла [stanovit`sya poperek gorla]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này