Страшный как смертный грех

1
Страшный как смертный грех [strashnyj kak smertnyj grekh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này