Сущий вздор!

1
Сущий вздор! [sushhij vzdor!]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này