Тронуть пальцем

1
Тронуть пальцем [tronut` pal`tsem]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này