Указывать на дверь

1
Указывать на дверь [ukazyvat` na dver`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này