Хвататься за соломинку

1
Хвататься за соломинку [khvatat`sya za solominku]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này